Disclaimer

Toelating en toepassing
Voor informatie over de toelating en toepassing van deze middelen verwijzen wij u naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl).

Periodieke actualisatie
De gegevens voor deze site worden aangeleverd door de bij Fytostat aangesloten bedrijven. Er wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. Hoewel Fytostat daarbij de nodige controles uitvoert en de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt, kan Fytostat voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.