Recente wijzigingen


Nieuws

Uitleg Fytostat website

Product- en veiligheidsinformatie
Op deze website vindt u essentiƫle product- en veiligheidsinformatie met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen. Er is informatie opgenomen over producten die door deelnemers en aangesloten bedrijven bij de Stichting Fytostat op de Nederlandse markt worden gebracht. Het verstrekken van deze informatie via internet is een initiatief van de betrokken bedrijven dat volgt uit de door hen onderschreven beginselen van Product Stewardship.

Doelgroep
De product- en veiligheidsinformatie is vooral van belang voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor het vervoer, de opslag en de handling van gewasbeschermingsmiddelen. Hierbij wordt gedacht aan de gewasbeschermingshandel en aan logistieke dienstverleners, maar ook aan instanties als Arbo-diensten, brandweer en inspectiediensten die uit hoofde van hun specifieke taken over deze gegevens zouden willen beschikken.

Informatie en contact

Toelating en toepassing
Voor informatie over de toelating en toepassing van deze middelen verwijzen wij u naar het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (www.ctgb.nl).

Periodieke actualisatie
De gegevens voor deze site worden aangeleverd door de bij Fytostat aangesloten bedrijven. Er wordt gestreefd naar het zo spoedig mogelijk verwerken van mutaties. Hoewel Fytostat daarbij de nodige controles uitvoert en de uiterste zorgvuldigheid in acht neemt, kan Fytostat voor de juistheid van de gegevens geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden.

Contact
Wij stellen feedback zeer op prijs. Waar mogelijk geven wij uw opmerkingen door aan de betreffende producent. Wij zorgen graag voor een verhoogde kwaliteit en verbeterd gebruiksgemak. Indien u vragen of suggesties heeft kunt u deze sturen naar of via het contactformulier.

Lijst van KUG-toelatingen

U kunt de lijst van KUG-toelatingen hier downloaden: KUG toelatingen. Periodiek worden evt. nieuwe KUG-toelatingen toegevoegd aan de lijst. Evt. terugkoppeling en/of overige opmerkingen kunt u sturen naar