Nieuws


Veiligheidsinformatiebladen (VIB’s/MSDS’en) en deeplinks (5-11-2018)

Fytostat biedt de mogelijkheid aan om gebruik te maken van ‘deeplinks’. Een deeplink is een URL waarmee je rechtstreeks bij het betreffende VIB (MSDS) komt. Fytostat onderhoudt deze deeplinks door ze niet te wijzigen en steeds te laten verwijzen naar de nieuwste versie van de VIB. Dit blijft gehandhaafd. Fytostat heeft in de opbouw van de website en database verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo hebben de deelnemers van Fytostat tegenwoordig rechtstreeks toegang tot de database om bestanden te uploaden. Dit maakt dat wijzigingen in productgegevens sneller via Fytostat beschikbaar komen. Zo worden de PDF-bestanden (MSDS’en en etiketten) vanaf nu ook ontsloten vanuit de database waarbij dit eerst vanaf een server plaatsvond. De huidige VIB’s die op een server staan blijven daar staan en de URL’s naar deze VIB’s blijven behouden. Deze deeplinks worden vooralsnog door Fytostat handmatig bijgehouden en lopen dan evt. een paar dagen achter op de meest actuele versie, hiervoor zoekt men nog naar een geautomatiseerde oplossing. Distributeurs kunnen invulling geven aan de actieve brengplicht van VIB’s (artikel 31, REACH) door de deeplinks te koppelen aan hun artikelbestand.

Terug