Home
Laatste wijziging op donderdag 19 februari 2015.
Volgende update gepland op vrijdag 20 maart 2015.
 
 

Print
Veiligheidsblad
Etikettekst

Inhoud Algemene artikelinformatie
Gegevens over toelating
Primaire verpakking
Secundaire verpakking
Tertiaire verpakking
Eigenschappen / samenstelling
Opslag en vervoer
Veiligheid

Artikelnaam TRIGARD 100 SL 1 Ltr
Leverancier Syngenta Crop Protection B.V.
Inhoud 1 L
EAN 8717545041093
UDH-datum
naar boven

Toelatingsnummer 12014N
Huidige W-nummer 5
Etiket vorige W-nummer 4, vervangen voor 1-1-2012
Toelatingsexpiratie 31-1-2015
Verlenging toelating? Ja
Uiterste opgebruikdatum (opgebruikregeling)
naar boven

Bruto gewicht 1,19 kg
StORL status SN - SPOELBAAR/NIET KCA (VERWIJDERINGSZIN A)
Gewicht lege verpakking 58,00 g
(Hoofd)materiaal PE (polyetheen)
Primaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven
Bruto gewicht 14,66 kg
Aantal primaire verpakkingen in secundaire verpakking 12
Gewicht lege verpakking 400,00 g
(Hoofd)materiaal Karton
Secundaire verpakking UN gekeurd? Nee
ADR etiket aanwezig? Nee
UN nummer op verpakking? Nee
naar boven

Bestrijdingsmiddelengroep
IN  Insecticide (bestrijding van insecten)
Werkzame stof(fen)
CYROMAZINE   100   gram/liter  
Formulering (ECPA) SL - Vloeibaar
Soortelijk gewicht 1,13
naar boven

BRZO opslagcategorieën
n.v.t. 
Min. opslagtemperatuur 0 °C
Max. opslagtemperatuur °C
Opslagcategorie 1Z - VLOEIBAAR, overige
Vervoersvoorschrift? Nee
Gevarenklasse transport
Gevaarsetiket ADR n.v.t.
EVO-kaartnummer
UN-nummer
Omrekenfactor
Tekst vrachtbrief
Veiligheidsblad
Etikettekst

Om de teksten te bekijken heeft u de (gratis) Acrobat Reader nodig. Als de reader nog niet op uw systeem geïnstalleerd is, kunt u het programma hier downloaden: Klik om Adobe Acrobat te downloaden
naar boven

Milieu-effect codes
Gevaarsymbolen
  XX  n.v.t. 
R-zinnen
S-zinnen
S 21   Niet roken tijdens gebruik.
O-zinnen
O 0001   Uitsluitend bestemd voor beroepsmatig gebruik.
O 0011   Draag geschikte ademhalingsbescherming vanaf het openen van de verpakking tot en met het verspuiten van het middel.
O 0131   Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen
O 0154   Bewaren boven 0 C.
naar boven